Aktualności

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – COVID-19

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych

OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy

KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

OPROCENTOWANIE:

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.

     1,23 % – w pierwszym roku trwania pożyczki,

     1,48% – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki,

     1,98% – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki,

- na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 1,98%

WKŁAD WŁASNY – Brak

PROWIZJA – Brak

Dokumenty do pobrania

 

 

Pomoc dla Pożyczkobiorców – pandemia COVID – 19

Informujemy, że mając na uwadze obecną, nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną, która może wpływać negatywnie na kondycję ekonomiczno – finansową przedsiębiorców, Pożyczkobiorcom Funduszu Pożyczkowego proponujemy pomoc.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek klienta proponujemy karencję w spłacie kapitału pożyczki. Maksymalny okres karencji może wynosić do 6 miesięcy. Przez okres karencji spłacane będą odsetki. Spłata kapitału (harmonogram spłaty pożyczki) wydłuży się o wnioskowany okres karencji.

Procedura ubiegania się o wsparcie celowe:
Uwaga: Na dzień wpływu wniosku należy mieć uregulowane wszystkie zaległości w spłacie pożyczki.

 1. W celu przystąpienia do procedury o przyznanie wsparcia celowego, Wnioskodawca przedkłada:
  1. Wniosek o karencję/wsparcie celowe (podpisany zgodnie z reprezentacją) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   oraz
  2. Załączniki do wniosku: dane finansowe potwierdzające pogorszenie się sytuacji firmy w związku z epidemią tj.:
   Wydruki z sytemu księgowego zestawień przychodów i kosztów (w przypadku ryczałtu przychodów) narastająco i za każdy miesiąc (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. czerwiec) roku 2019 i 2020. (np. z systemu Optima wydruki tzw. Bilans firmy) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.lsr.pl
 3. Wniosek powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 4. Każdy wniosek odpowiednio udokumentowany będzie indywidulanie i wnikliwie analizowany pod kątem sytuacji ekonomicznej.
 5. Po podjęciu decyzji o przyznaniu wsparcia celowego, Wnioskodawca otrzyma aneks do umowy pożyczki wraz z zaktualizowanym harmonogramem spłat pożyczki oraz korektą zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
 6. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest odesłanie do siedziby LSR podpisanych dokumentów:
  1. Aneksu do umowy pożyczki i zaktualizowanego harmonogramu,
  2. Oryginału wniosku o karencję/wsparcie celowe wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Do pobrania: wniosek

 

Kolejne środki na wsparcie podkarpackich przedsiębiorców

Zarząd województwa chce przeznaczyć dodatkowe pieniądze na pomoc dla podkarpackich przedsiębiorców. Chodzi o 20 mln złotych, które pozostały z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Zostaną one przeznaczone na preferencyjne kredyty dla lokalnych firm. Zaś w pożyczkach już udzielonych firmom na kwotę 100 mln zł z tej samej puli, z pieniędzy pozostałych z poprzedniego RPO - będą dodatkowe ułatwienia.

Zgodę na takie zagospodarowanie funduszy, które pozostały w dyspozycji zarządu województwa, wydała już Komisja Europejska.

- To będzie dodatkowe, znaczące wsparcie dla naszego regionalnego biznesu. Unia dała już zielone światło. Czekamy teraz na specustawę, która trafiła już do sejmu, a po niej na rozporządzenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystkie decyzje zapadną w ciągu najbliższych dni – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Pieniądze zostaną przeznaczone na niskooprocentowane, preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców z całego Podkarpacia. Podejmowane są już działania, aby środki te zostały udostępnione w ramach projektu, który będą realizować w imieniu samorządu województwa m.in.  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

W sumie z RPO na lata 2007-2013 pozostało 120 mln złotych. Ale 100 mln zostało już wcześniej rozdysponowane przez wymienione wyżej instytucje i zakontraktowane w formie pożyczek oraz poręczeń dla podkarpackich przedsiębiorstw. Jednak w związku ze złą sytuacją gospodarczą, spowodowaną pandemią COVID -19 instytucje te będą wprowadzały – za zgodą zarządu województwa – zmiany w dotychczas obowiązujących umowach pożyczkowych i poręczeniowych tak, aby pomóc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc – w ramach podpisanych już umów będzie polegać na:

 • aneksowaniu umów pożyczkowych w zakresie tymczasowego zawieszenia spłaty kapitału i odsetek, co oznacza udzielenie dodatkowej karencji w spłacie, na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy;
 • aneksowaniu umów pożyczkowych w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania o okres udzielonej karencji w spłacie, na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy;
 • aneksowaniu umów poręczeniowych poprzez wydłużenie okresu ich obowiązywania o taki sam okres, jak umowy kredytowe/pożyczkowe.

Źródło: https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/2518-kolejne-srodki-na-wsparcie-podkarpackich-przedsiebiorcow

 

Informacja dla klientów Leżajskiego Stowarzyszenie Rozwoju

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w biurze LSR.

 

Wszelkie sprawy niewymagające osobistego kontaktu prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Numery telefonów oraz adresy e- mail znajdą Państwo na stronie: lsr.pl/kontakt

 

 • Biuro rachunkowe – 500 257 636
 • Fundusz pożyczkowy – 500 257 663
 • Usługi doradcze – 531 872 424

 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju laureatem Nagrody "Przyjaciel Powiatu Leżajskiego"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze stowarzyszenie zostało laureatem Nagrody "Przyjaciel Powiatu Leżajskiego" w kategorii PRZEDSIĘBIORCA. Nagroda została przyznana za
ponad 25-cio letnie działania naszej organizacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie.

Uroczyste wręczenie nagrody przez Starostę Leżajskiego Pana Marka Śliża odbyło się tradycyjnie w dniu 07 maja w ramach Dnia Powiatu Leżajskiego.
W imieniu członków, władz, pracowników oraz osób i organizacji współpracujących z naszym Stowarzyszeniem bardzo dziękujemy Kapitule Nagrody za docenienie naszej pracy i działalności na rzecz mieszkańców i rozwoju powiatu.

Więcej informacji nt. nagrody "Przyjaciel Powiatu Leżajskiego"

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju laureatem Nagrody "Przyjaciel Powiatu Leżajskiego"

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter