Aktualności

II tura rekrutacji do projektu "Własny biznes szansą na rozwój regionu!"

Informujemy, iż z dniem 13.05.2021 r. Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w ramach II tury rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 13.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w godzinach pracy Punktu rekrutacyjnego tj. od 8:00 do 16:00 pod adresem:
POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24, POKÓJ 67A, VII piętro.

Więcej informacji - http://www.pcrp.pl/projekty/wlasny_biznes_szansa_na_rozwoj_regionu/rekrutacja#tabWyniki oceny merytorycznej biznesplanów

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego.

http://www.pcrp.pl/projekty/wlasny_biznes_szansa_na_rozwoj_regionu

 

Listan rankingowa biznesplanów w ramach projektu pn "Własny biznes szansą na rozwój regionu!"

W dniu 21.04.2021 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu pn "Własny biznes szansą na rozwój regionu!"

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożonych zostało 20 wniosków.

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.

Lista rankingowa

 

Własny biznes szansą na rozwój regionu!

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek realizuje projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”.

Celem projektu jest „Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw”. Projekt jest adresowany do osób powyżej 30 roku życia: bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym należących do grup osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, kobiet, z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Adresy Biura projektu:

  • Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek: ul. Słowackiego 24/67a, 35-060 Rzeszów.
  • Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie lidera projektu - Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 30 września 2020 r.

Logotypy 

 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – COVID-19

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych

OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy

KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

OPROCENTOWANIE:

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.

     1,23 % – w pierwszym roku trwania pożyczki,

     1,48% – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki,

     1,98% – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki,

- na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 1,98%

WKŁAD WŁASNY – Brak

PROWIZJA – Brak

Dokumenty do pobrania

 

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter