Aktualności

Pomoc dla Pożyczkobiorców – pandemia COVID – 19

Informujemy, że mając na uwadze obecną, nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną, która może wpływać negatywnie na kondycję ekonomiczno – finansową przedsiębiorców, Pożyczkobiorcom Funduszu Pożyczkowego proponujemy pomoc.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek klienta proponujemy karencję w spłacie kapitału pożyczki. Maksymalny okres karencji może wynosić do 6 miesięcy. Przez okres karencji spłacane będą odsetki. Spłata kapitału (harmonogram spłaty pożyczki) wydłuży się o wnioskowany okres karencji.

Procedura ubiegania się o wsparcie celowe:
Uwaga: Na dzień wpływu wniosku należy mieć uregulowane wszystkie zaległości w spłacie pożyczki.

 1. W celu przystąpienia do procedury o przyznanie wsparcia celowego, Wnioskodawca przedkłada:
  1. Wniosek o karencję/wsparcie celowe (podpisany zgodnie z reprezentacją) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   oraz
  2. Załączniki do wniosku: dane finansowe potwierdzające pogorszenie się sytuacji firmy w związku z epidemią tj.:
   Wydruki z sytemu księgowego zestawień przychodów i kosztów (w przypadku ryczałtu przychodów) narastająco i za każdy miesiąc (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. czerwiec) roku 2019 i 2020. (np. z systemu Optima wydruki tzw. Bilans firmy) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.lsr.pl
 3. Wniosek powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 4. Każdy wniosek odpowiednio udokumentowany będzie indywidulanie i wnikliwie analizowany pod kątem sytuacji ekonomicznej.
 5. Po podjęciu decyzji o przyznaniu wsparcia celowego, Wnioskodawca otrzyma aneks do umowy pożyczki wraz z zaktualizowanym harmonogramem spłat pożyczki oraz korektą zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
 6. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest odesłanie do siedziby LSR podpisanych dokumentów:
  1. Aneksu do umowy pożyczki i zaktualizowanego harmonogramu,
  2. Oryginału wniosku o karencję/wsparcie celowe wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Do pobrania: wniosek

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter