Aktualności

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – COVID-19

  • Drukuj

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych

OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy

KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

OPROCENTOWANIE:

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.

     1,23 % – w pierwszym roku trwania pożyczki,

     1,48% – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki,

     1,98% – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki,

- na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 1,98%

WKŁAD WŁASNY – Brak

PROWIZJA – Brak

Dokumenty do pobrania