Aktualności

Szkolenia, staże, własny biznes - projekt dla osób zwolnionych z pracy

  • Drukuj

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do projektu „Aktywność popłaca – skorzystaj z nowych rozwiązań”
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w terminie od 07.05.2013r. do 05.06.2013r.

Projekt jest skierowany do 70 osób zamieszkujących województwo podkarpackie w wieku 18-64 lat, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Dodatkowe punkty będą mogły otrzymać osoby bezrobotne:
- o niskich kwalifikacji zawodowych;
- osoby które dotychczas zatrudnione były w jednym zakładzie pracy minimum 10 lat;
- kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w Biurze Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, pok. 214
37-200 Przeworsk

oraz punktach informacyjno-promocyjnych:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 ul. Szopena 51, pok. 201
35-959 Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Krośnie
ul. Staszica 20
38-400 Krosno

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

  • Ścieżka zawodowa - szkolenia i płatne staże,
  • Ścieżka biznesowa - własny biznes.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez LSR oraz na stronie internetowej projektu: www.aktywnosc.rarr.rzeszow.pl