Aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej informacji na temat premii uzyskać można na stronie internetowej ARiMR.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie premii zachęcamy do kontaktu telefonicznego - 17 242 79 08, mailowego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobistego w siedzibie LSR.

 

Dotacje na założenie firmy - projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

Myślisz o własnej firmie i chciałabyś/chciałabyś otrzymać dotację na jej założenie?

Zgłoś się do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”  realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"' adresowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo,  w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
•    kobiety,
•    osoby długotrwale bezrobotne,
•    osoby niepełnosprawne,
•    osoby w wieku od 50 roku życia.

W ramach projektu można otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej  w wysokości 23 000 zł oraz dotację pomostową (na sfinansowanie kosztów działalności) w kwocie 1600 zł/miesiąc wypłacaną przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości" zakłada także:
•    Szkolenie z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu,
•    Indywidualne konsultacje dotyczące opracowania biznes planu,
•    Indywidualne doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie można składać osobiście lub przesyłać pocztą/kurierem w dniach od 16 lutego do 1 marca br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 27)
37-700 Przemyśl

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.wlasnafirma.parr.pl

 

Dotacje bezpośrednie dla MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 i potrwa do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

Więcej informacji

 

Podkarpackie dni biznesu

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje "Podkarpackie dni biznesu", w ramach których przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i warsztaty skierowane do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim.

Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są pod numerem 17 867 52 95 lub 867 52 18. Liczba miejsc ograniczona.

 

Harmonogram

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter