Aktualności

Trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego

Zapraszamy na kolejne, trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego, w dniu 6 kwietnia (środa) 2016 r., o godzinie 17.30, w Leżajsku, w "Gospodzie u Więcławów" przy ul. Żeromskiego 4 w Leżajsku. 

Organizatorem spotkania jest grupa przedsiębiorców we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Leżajsku i Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz gospodarzem spotkania, restauratorem Panem Andrzejem Więcławem.

Spotkanie będzie podzielone na trzy części: informacyjną (z limitem czasu), dyskusyjną i integracyjną (limitowane wolą i potrzebami uczestników).

Zasady uczestnictwa w spotkaniu:

  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przekazanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., osobiście (w siedzibie LSR - ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk), telefonicznie: 531 872 424,
  • Gotowość dokonania w dniu spotkania wpłaty 10 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa (catering).

Program spotkania

 

Platformy startowe dla nowych pomysłów – ruszył program dla młodego biznesu

1 marca 2016 roku ruszyła strona internetowa www.platformystartowe.gov.pl, na której trzy Platformy Startowe, wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczynają rekrutację pomysłodawców w wieku do 35. roku życia, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej.
 
"Platformy startowe dla nowych pomysłów" to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35 roku zycia) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect – będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

Zainteresowani udziałem w Platformie startowej wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy na portalu www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu Platform, w pierwszym kroku rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki z o.o. Startup zostanie objęty kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, o udział, w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu Platform, startup będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek. Mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy w drugiej części programu - od czerwca br., będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dotacje na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem:

  • projektów o charakterze doradczym, zorientowanych na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projektów inwestycyjnych, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projektów doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania,
skorzystać mogą z dofinansowania oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1). Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.
 
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)
1 2 3 4 5 6 7
o Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
o Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
o Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
o Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Więcej informacji

 

Dotacje bezpośrednie dla MSP

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

 

Więcej informacjiSpotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców" organizowane przez Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Rzeszowie.
 
Szkolenie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z działania 1.4 Wsparcie MŚP.
 
Spotkanie odbędzie się 12 lutego (piątek), w godz. 10:00 w  Urzędzie Gminy w Leżajsku (ul. Opalińskiego 2)
Zgłoszeń można dokonywać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w wiadomości imię i nazwisko uczestnika/ów.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają:
Katarzyna Sarama
Paweł Hayn
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 - 010 Rzeszów
tel. 17 747 64 82

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter