Aktualności

Dotacja 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności

Informujemy, iż stowarzyszenie Procarpathia ogłosiło 2 nabór do projektu "Praca na własny rachunek szansa na lepsze jutro". W ramach projektu skorzystać można m.in. z jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Nabór prowadzony będzie w dniach 29.04.2013 - 29.05.2013.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

 

Wsparcie dla zwolnionych pracowników Transsystemu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wsparcie dla byłych pracowników Transsystemu – szansą powrotu na rynek pracy”
Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 13.05.2013r. do 10.06.2013r.

Projekt jest skierowany do 70 byłych pracowników Transsystemu zamieszkujących województwo podkarpackie w wieku 18-64 lat, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Dodatkowe punkty będą mogły otrzymać osoby:
- o niskim wykształceniu (zasadnicze zawodowe lub średnie);
- zamieszkujące tereny wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie;
- o stażu pracy minimum 10 lat;
- w wieku od 30-49 lat.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, pok. 213
37-200 Przeworsk

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

  • Ścieżka zawodowa – NOWY ZAWÓD I STAŻ
  • Ścieżka biznesowa – WŁASNA FIRMA

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- 70% BO otrzyma zwrot kosztów dojazdu;
- wyżywienie podczas szkoleń

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez LSR oraz na stronie internetowej projektu: www.aktywnosc.rarr.rzeszow.pl

 

Szkolenia, staże, własny biznes - projekt dla osób zwolnionych z pracy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do projektu „Aktywność popłaca – skorzystaj z nowych rozwiązań”
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w terminie od 07.05.2013r. do 05.06.2013r.

Projekt jest skierowany do 70 osób zamieszkujących województwo podkarpackie w wieku 18-64 lat, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Dodatkowe punkty będą mogły otrzymać osoby bezrobotne:
- o niskich kwalifikacji zawodowych;
- osoby które dotychczas zatrudnione były w jednym zakładzie pracy minimum 10 lat;
- kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w Biurze Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, pok. 214
37-200 Przeworsk

oraz punktach informacyjno-promocyjnych:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 ul. Szopena 51, pok. 201
35-959 Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Krośnie
ul. Staszica 20
38-400 Krosno

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

  • Ścieżka zawodowa - szkolenia i płatne staże,
  • Ścieżka biznesowa - własny biznes.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez LSR oraz na stronie internetowej projektu: www.aktywnosc.rarr.rzeszow.pl

 

Dotacje na działalność gospodarczą na terenach wiejskich

 Uprzejmie zawiadamiamy, że od 15 do 26 kwietnia 2013r. ARIMR przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Pomoc jest skierowana do osób, które zamierzają na obszarach wiejskich lub w małych mieście otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR pomoc w wysokości do 300 tys. złotych. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

 

Dotacja 40 000zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

6.2 ProcarpathiaJesteś osobą bezrobotną? Nie możesz znaleźć interesującej Cię pracy? Brak Ci doświadczenia zawodowego? Masz pomysł na własną firmę, ale brak Ci środków finansowych na realizację?
Weź udział w projekcie „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!” realizowanym przez Stowarzyszenie ProCarpathia z Rzeszowa.

Jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
- jesteś w wieku od 18 do 25 roku życia
- jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy
- mieszkasz na terenie woj. podkarpackiego i tutaj chcesz prowadzić działalność gospodarczą
- nie otrzymałeś bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej od dnia 01.01.2008 r.
- nie posiadałeś zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

MASZ SZANSĘ NA OTRZYMANIE BEZZWROTNEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO 40 000,00 ZŁ

Nabór wniosków w terminie od 2 do 29 kwietnia 2013r.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

Strona internetowa projektu

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter