Aktualności

Dodatkowa rekrutacja - dofinansowanie działalności gospodarczej

Informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu przeprowadza dodatkową rekrutację w ramach projektu Nowe możliwości bez barier na dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 09.09.2013 do 16.09.2013 r.

Wypełnione formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Biurze Projektu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
ul. Topolowa 7 - pokój nr 32, 37-700 Przemyśl

Dodatkowa informacja :
Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłacznie do kobiet zamieszkujacych województwo podkarpackie, zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystapienia do Projektu.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z RPO WP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w trybie konkursowym w procedurze standardowej. Nabór obejmuje Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Poziom dofinansowania
Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.
    Kwota wsparcia:
        Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
        Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.
    Wartość projektu:
        Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
        Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

Nabór prowadzony będzie w dniach 29.08.2013 - 11.10.2013.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie z RPO WP

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 lipca 2013r. zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP.
Do harmonogramu wprowadzono informacje o dodatkowych naborach w ramach poniższych działań:

    1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – termin ogłoszenia naboru: sierpień 2013 r.
    1.3 Regionalny system innowacji – termin ogłoszenia naboru: lipiec 2013 r.
    1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne – termin ogłoszenia naboru: wrzesień 2013 r.

Ponadto z harmonogramu usunięto informacje o zakończonym naborze w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, który trwał od 21 lutego do 22 marca 2013 r.

Źródło: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/130711-harmonogram-naboru-wnioskow

Dotacja 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności

Informujemy, iż stowarzyszenie Procarpathia ogłosiło 2 nabór do projektu "Praca na własny rachunek szansa na lepsze jutro". W ramach projektu skorzystać można m.in. z jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Nabór prowadzony będzie w dniach 29.04.2013 - 29.05.2013.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.

 

Wsparcie dla zwolnionych pracowników Transsystemu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wsparcie dla byłych pracowników Transsystemu – szansą powrotu na rynek pracy”
Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 13.05.2013r. do 10.06.2013r.

Projekt jest skierowany do 70 byłych pracowników Transsystemu zamieszkujących województwo podkarpackie w wieku 18-64 lat, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Dodatkowe punkty będą mogły otrzymać osoby:
- o niskim wykształceniu (zasadnicze zawodowe lub średnie);
- zamieszkujące tereny wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie;
- o stażu pracy minimum 10 lat;
- w wieku od 30-49 lat.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, pok. 213
37-200 Przeworsk

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

  • Ścieżka zawodowa – NOWY ZAWÓD I STAŻ
  • Ścieżka biznesowa – WŁASNA FIRMA

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- 70% BO otrzyma zwrot kosztów dojazdu;
- wyżywienie podczas szkoleń

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez LSR oraz na stronie internetowej projektu: www.aktywnosc.rarr.rzeszow.pl

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter