Aktualności

Dotacje na założenie firmy - projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

Myślisz o własnej firmie i chciałabyś/chciałabyś otrzymać dotację na jej założenie?

Zgłoś się do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”  realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"' adresowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo,  w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
•    kobiety,
•    osoby długotrwale bezrobotne,
•    osoby niepełnosprawne,
•    osoby w wieku od 50 roku życia.

W ramach projektu można otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej  w wysokości 23 000 zł oraz dotację pomostową (na sfinansowanie kosztów działalności) w kwocie 1600 zł/miesiąc wypłacaną przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości" zakłada także:
•    Szkolenie z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu,
•    Indywidualne konsultacje dotyczące opracowania biznes planu,
•    Indywidualne doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie można składać osobiście lub przesyłać pocztą/kurierem w dniach od 16 lutego do 1 marca br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 27)
37-700 Przemyśl

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.wlasnafirma.parr.pl

 

Dotacje bezpośrednie dla MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 i potrwa do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

Więcej informacji

 

Podkarpackie dni biznesu

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje "Podkarpackie dni biznesu", w ramach których przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i warsztaty skierowane do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim.

Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są pod numerem 17 867 52 95 lub 867 52 18. Liczba miejsc ograniczona.

 

Harmonogram

 

Trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego

Zapraszamy na kolejne, trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego, w dniu 6 kwietnia (środa) 2016 r., o godzinie 17.30, w Leżajsku, w "Gospodzie u Więcławów" przy ul. Żeromskiego 4 w Leżajsku. 

Organizatorem spotkania jest grupa przedsiębiorców we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Leżajsku i Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz gospodarzem spotkania, restauratorem Panem Andrzejem Więcławem.

Spotkanie będzie podzielone na trzy części: informacyjną (z limitem czasu), dyskusyjną i integracyjną (limitowane wolą i potrzebami uczestników).

Zasady uczestnictwa w spotkaniu:

  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przekazanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., osobiście (w siedzibie LSR - ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk), telefonicznie: 531 872 424,
  • Gotowość dokonania w dniu spotkania wpłaty 10 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa (catering).

Program spotkania

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter