Aktualności

Dotacje bezpośrednie dla MŚP

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 i potrwa do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

Więcej informacji

 

Podkarpackie dni biznesu

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje "Podkarpackie dni biznesu", w ramach których przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i warsztaty skierowane do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim.

Celem przedsięwzięcia jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości w regionie, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są pod numerem 17 867 52 95 lub 867 52 18. Liczba miejsc ograniczona.

 

Harmonogram

 

Trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego

Zapraszamy na kolejne, trzecie spotkanie przedsiębiorców powiatu leżajskiego, w dniu 6 kwietnia (środa) 2016 r., o godzinie 17.30, w Leżajsku, w "Gospodzie u Więcławów" przy ul. Żeromskiego 4 w Leżajsku. 

Organizatorem spotkania jest grupa przedsiębiorców we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Leżajsku i Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz gospodarzem spotkania, restauratorem Panem Andrzejem Więcławem.

Spotkanie będzie podzielone na trzy części: informacyjną (z limitem czasu), dyskusyjną i integracyjną (limitowane wolą i potrzebami uczestników).

Zasady uczestnictwa w spotkaniu:

  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przekazanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., osobiście (w siedzibie LSR - ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk), telefonicznie: 531 872 424,
  • Gotowość dokonania w dniu spotkania wpłaty 10 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa (catering).

Program spotkania

 

Platformy startowe dla nowych pomysłów – ruszył program dla młodego biznesu

1 marca 2016 roku ruszyła strona internetowa www.platformystartowe.gov.pl, na której trzy Platformy Startowe, wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczynają rekrutację pomysłodawców w wieku do 35. roku życia, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej.
 
"Platformy startowe dla nowych pomysłów" to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35 roku zycia) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect – będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

Zainteresowani udziałem w Platformie startowej wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy na portalu www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu Platform, w pierwszym kroku rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki z o.o. Startup zostanie objęty kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, o udział, w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu Platform, startup będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek. Mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy w drugiej części programu - od czerwca br., będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter