Aktualności

Strony internetowe za 240zł!

wwwInformujemy, iż w ramach świadczonych usług doradczych dla przedsiębiorców oferujemy redagowanie opisów oferowanych produktów i usług oraz redagowanie materiałów promocyjnych (w tym tworzenie stron internetowych). 

Usługa ta jest w 90% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Po szczegóły zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych w Leżajsku, Łańcucie, Przeworsku, Nisku i Stalowej Woli.

 

 

Dotacja 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności

Informujemy, iż Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.02.2013 r. do 14.03.2013r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.


Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu:
-Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg

Punkty Rekrutacyjne:
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów
- Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Skargi 7/1, Przemyśl
- Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Lewakowskiego 14, Krosno

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu lub w Punktach Rekrutacyjnych w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) i opisanej kopercie (wzór opisu koperty - załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do TARR S.A.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1.  Formularz rekrutacyjny – (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
2. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej - ważne jeden miesiąc od daty wydania - (załącznik do Formularza rekrutacyjnego)

Formularz rekrutacyjny do projektu można pobrać ze strony internetowej projektu www.sukcestarr.pl (zakładka: Do Pobrania) lub otrzymać w Biurze Projektu.
Każda osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy:
- w wieku poniżej 25 lat
- w wieku 50+
- osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter