Zaproszenie do składania ofert - wizytówki oraz stojaki (FP2)

Protokół postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty (08.02.2013r.)


Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Wizytówki oraz stojaki na wizytówki niezbędne do realizacji projektu Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju”. Specyfikacja zamówienia ujęta w formularzu oferty.

Projekt „Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego zgodnym z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Termin złożenia oferty: 8.02.2013r. do godz. 13.00;
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Formy komunikacji: forma pisemna lub elektroniczna/fax;
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia;
Forma składania ofert: elektroniczna/fax lub pisemna.

Podane w ofercie ceny brutto obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.

Kontakt:
Elżbieta Strug
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax: 17 242 79 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter