Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe i tonery

 

Protokół postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty (18.02.2013r.)


Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach Działania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wg. załączonego wzoru.

Termin złożenia oferty: 15.02.2013r. do godz. 1500;
Termin dostawy: w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Miejsce dostawy: 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji: forma pisemna lub elektroniczna;
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od realizacji dostawy;
Forma składania ofert: elektroniczna lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.

Kontakt:
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax: 17 242 79 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Załączniki:

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter