Zaproszenie do składania ofert - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na:
„Dostawę wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego na potrzeby realizacji projektów: Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju - Strategia Wyjścia” oraz Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju – Strategia Wyjścia” (współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa) w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.
Cenę należy podać w kwocie brutto (z VAT).
Termin złożenia oferty: 16.08.2019 r. do godz. 15.00;
Termin dostawy:
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Miejsce dostawy:
37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji:
forma pisemna (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk) lub elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) – decyduje data i godzina wpływu;
Forma i termin płatności:
przelew;
Forma składania ofert:
elektroniczna na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.

 
Załączniki:

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter